Zapojte se do studie
pro výběr vhodné vakcíny proti COVID-19

Studie chce zjistit

check

velikost reprezentativního vzorku populace, který se s infekcí již setkal a vytvořil specifické protilátky proti viru SARS-CoV-2; stav kolektivní imunity

check

hladinu specifických protilátek v jednotlivých věkových skupinách

check

podíl mírného nebo až bezpříznakového onemocnění; dobu přetrvávání ochranných protilátek v krvi

check

jak se správně očkovat s ohledem na výsledky testu, který prokáže přítomnost ochranných IgG protilátek v krvi u daného jednotlivce

Odborná sérologická studie vzniká ve spolupráci ZP MV ČR, Asociace laboratoří QualityLab a RECETOX Masarykova univerzita.

doctor

Kdo se může zapojit?

Testování s kompenzací 500 Kč je určeno pro pojištěnce ZP MV ČR starší 18 let včetně. Studie se mohou zúčastnit i pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven za předpokladu platby na vlastní náklady.
Do studie se lze zapojit do 31.3.2021.

V den odběru krve ani v předchozích třech týdnech nesmí testovaný trpět akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19.

Jakým způsobem?

V průběhu studie (rok a půl) by měl testovaný absolvovat celkem tři testy, v půlročním intervalu.

Všechny tři testy by měl testovaný absolvovat na stejném odběrovém místě/laboratoři jako první test. Seznam laboratoří, kde jsou odběry prováděny je zde.

Přínos pro účastníky studie?

Každý účastník, který absolvuje všechny tři testy, se dozví, zda prodělal infekci COVID-19 v minulosti. Respektive, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství; případně, jak se množství protilátek v jeho těle (krvi) vyvíjí v čase.

Účastníci přispějí k výsledkům studie, které budou vodítkem při výběru vhodné vakcíny proti COVID-19 i rozhodnutí zda očkovat či nikoliv.

Jak se zapojit – krok po kroku.

1.

vyberte si odběrové místo

2.

vyplňte souhlas se zapojením do studie a odevzdejte ho při odběru krve

3.

uhraďte test, uschovejte si účtenku a nechte si potvrdit formulář ZP MV ČR

4.

seznamte se s výsledky testu

5.

nechte si doklad proplatit a formulář si ponechte na další testování

6.

sledujte průběh a zjištění celé studie

Kde se nechat otestovat

Vyberte kraj:
Vyberte město:

POZOR! Aktuálně platnou ordinační dobu vybraného odběrového místa si prosím předem ověřte na webu příslušné laboratoře, nebo telefonicky.

Nalezené výsledky (0):

Kolik to stojí

Celková cena testu je stanovena na 600 Kč včetně daně.

Částku ve výši 500 Kč refunduje svým pojištěncům ZP MV ČR. Za účast ve studii jim proplatí doklad o úhradě testu, pokud jej absolvují v některé z laboratoří, respektive na odběrovém místě zapojeném do studie.

Interpretace výsledků

IgG NEGATIVNÍ
Získaný výsledek nesvědčí o prodělání infekce, ale nevylučuje ji. Infekci jste mohli prodělat, ale váš imunitní systém ochranné protilátky proti tomuto onemocnění přesto nemá. Ochranné protilátky IgG nejsou u infikovaných pacientů přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce, mohou se objevit až později při dalším testování.

Co znamená, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi NEGATIVNÍ?

Pravděpodobně jste se s virem nesetkali nebo jste si nevytvořili ochranné protilátky.
V rámci účasti ve studii zopakujte prosím test za šest měsíců.

IgG POZITIVNÍ
Ochranné protilátky IgG jsou v krvi přítomny, jedná se o stav po prodělané infekci.

interpretace

Co mám dělat, pokud je výsledek testu ochranných protilátek IgG v mé krvi pozitivní?

Znamená to, že jste se s virem setkali a onemocnění COVID-19 prodělali, nejste však v aktivní fázi onemocnění a není třeba se obávat. Doporučujeme však informovat vašeho praktického lékaře. V rámci účasti ve studii zopakujte prosím test za šest měsíců.

Odborný garant studie

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

alergologie a klinická imunologie

z RECETOXu, výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Zhlédnout video
garand
zavřít
Slovník pojmů
IgA
slizniční protilátky produkované B-lymfocyty, které se vyskytují ve slizničních vrstvách
IgM
protilátky, které se v krvi při zahájení imunitní odpovědi tvoří jako první, po 3–5 dnech od počátku infekce je lze detekovat v séru, přetrvávají v plazmě jen krátce
IgG
ochranné protilátky, které se v krvi produkují po 2–3 týdnech od počátku infekce, v těle přetrvávají řadu měsíců až let, právě jejich prokázání v krevním vzorku testovaných lidí sleduje tato studie
COVID-19
vysoce infekční onemocnění, které způsobuje virus SARS-CoV-2; projevuje se zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou, ztrátou čichu a chuti; probíhat však může i zcela bezpříznakově
SARS-CoV-2
nový typ koronaviru, který má na svém povrchu glykoproteinové výběžky, které jsou označovány jako S proteiny (Spike); tyto proteiny jsou důležité pro vstup viru do hostitelské buňky; jedná se o koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19
PCR
polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce, metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových kyselin
DNA
nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry)
xRNA
ribonukleová kyselina je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil; je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace
CRP
C-Reaktivní Protein je bílkovin tvořená v játrech, která narůstá velmi rychle v případě zánětlivých procesů; zánět nemusí být způsobený jen bakteriemi, ale hodnota CRP stoupá i v případě nádorových onemocnění nebo u autoimunitních chorob

Seznam zapojených laboratoří

AeskuLab 800 737 383
EUC 226 224 962
NEXTLAB 800 442 211
STAFILA 800 737 383
Synlab 800 800 234
Vidia Diagnostika dle odběrového místa
Seznam klientských center ZP MV ČR

(zde je možné požádat o proplacení dokladu o úhradě testu, vystavený laboratoří zapojené do studie)

Kompletní nabídka příspěvků a podmínky čerpání z Fondu prevence

Ke stažení